jueves, 12 de marzo de 2009

Sala de màquines

Vídeo on es veu una de les possibles combinacions per aprofitar l'espai i construir una sala de màquines, amb una caldera i un dipòsit per a l'acumulació dels pellets.

viernes, 27 de febrero de 2009

Salvem el món


Salvem el món és un vídeo molt interessant sobre els efectes de la no utilització de les energies renovables.

lunes, 23 de febrero de 2009

Biomassa, el petroli de Catalunya?

Aquí tenim l'exemple de la comunitat d'Andalusia i la seva clara concienciació sobre el potencial de la biomassa com a generador de riquesa.

jueves, 12 de febrero de 2009

Biomassa als pobles

La biomassa és per raons clares la més rendible de les energies renovables per les zones rurals, ja que genera llocs de treball gràcies als conreus energètics, a les possibilitats de construir fàbriques, centres de tractament i de distribució de pellets i d'estelles, a part de rendibilitzar la neteja de boscos i prevenir els incendis.

Invertir en la biomassa és invertir en la millora socioeconòmica de les zones rurals del nostre país.

lunes, 9 de febrero de 2009

Biomassa

“La biomassa és tota matèria orgànica susceptible d’aprofitament energètic.”

Dins del gran grup de matèries orgàniques que composen la biomassa destaquen els residus agrícoles, residus forestals, residus de jardins, residus d’industries agroforestals, conreus energètics, etc.

Els principals avantatges que té l’ús de la biomassa com a substitutiu dels combustibles fòssils són:

- Disminució de les emissions de sofre.
- Disminució de les emisions de partícules.
- Emissions reduïdes de contaminants com CO, HC y NOx.
- Cicle neutre de CO2, sense contribució a l’efecte hivernacle.
- Reducció del manteniment i evitació dels perills de l’utilització de combustibles fòssils als habitatges (incendis, explosions, escapaments de gas, etc).
- Reducció d’incendis forestals i plagues d’insectes.
- Aprofitament de residus agrícoles.
- Possibilitat d’utilització de terrenys com a conreus energètics.
- Independència de les fluctuacions dels preus dels combustibles provinents de l’exterior.
- Millora socioeconòmina de les zones rurals.

Aquests avantatges fan de la biomassa una de les fonts potencials d’ocupació al futur, essent de gran importància a les zones rurals, i que pot ajudar a solucionar el problema de la dependencia energètica exterior del nostre país.

jueves, 5 de febrero de 2009

Biomassa a Catalunya

La solució al problema de les emissions de CO2 i a l'efecte hivernacle per a Catalunya.

Una solució que genera llocs de treball, que rendibilitza la neteja dels nostres boscos, que disminueix la nostra dependència dels combustibles fòssils provinents de països extrangers i que elimina les emissions de CO2.

Al sector industrial i agrari redueix de forma dràstica l'import de les factures de gas natural o de gas-oil, aquest estalvi és més gran quan els consumidors són grans consumidors energètics, fent que hi hagi un benefici doble, perquè es suma un estalvi econòmic a un estalvi energètic.